CAP (Centre for Art and Philosophy) is an interdisciplinary research platform based at the Faculty of Philosophy of the Erasmus University Rotterdam. Most of its members have been or are still working at the department as lecturers, researchers or affiliates.

Chaos ex machina. Het ecosofisch werk van Félix Guattari op de kaart gezet (CFKj 1)

01/09/1998

Henk Oosterling en Siebe Thissen (red.)
Met bijdragen van Wim van Binsbergen, Richard de Brabander, Andreas Broeckmann, Marcel Cobussen, Piet Molendijk, Henk Oosterling, Marc Schuilenburg, Joost Raessens, Siebe Thissen, Arnaud Zwakhals, vormgeving: Paul Stoute, Herman de Bakker.

Hoewel er wel Duitse en Engelse vertalingen voorhanden zijn, is het werk van de Franse psychoanalyticus Félix Guattari (1930-1992) nog nooit in het Nederlands vertaald noch intensief besproken. Chaos ex Machina is een uitgave van het Centrum voor Filosofie Kunst van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit waarin zijn werk voor het eerst in het Nederlandse taalgebied wordt geïntroduceerd. Door een negental auteurs - een jurist, media- en filmwetenschappers, een antropoloog, een historicus en enkele filosofen - wordt Guattari's werk gepresenteerd en op zijn actualiteitswaarde geschat. Zijn gedachtegoed wordt bovendien op zijn wetenschappelijke merites beoordeeld en als invalshoek gebruikt om hedendaagse problemen - o.a. het asielbeleid, werkloosheid, preventief in hechtenis nemen, positie van minderheden - te analyseren. Daarnaast wordt gepoogd het verband tussen literatuur, film en nieuwe media en hedendaagse subjectiveringsprocessen in kaart te brengen. Uit de bespreking blijkt dat Guattari in zijn in een diversiteit van praktijken verankerde werk een radicale cultuur- en maatschappijkritiek heeft ontwikkeld, waarin kleinschalig politiek handelen centraal staat. Politieke daadkracht, ethische betrokkenheid, esthetische gevoeligheid en filosofische reflectie vormen de uitgangspunten van een denken dat het ecologisch denken met een mentale en sociale dimensie aanvult.